Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku

Grafika przedstawiająca logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nazwa programu:

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

Priorytet 3 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”

Kierunek interwencji: 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Nazwa zadania:

 

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Krótki opis zadania:

 

W ramach programu dokonano zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz bibliotek szkolnych.

Dotacja celowa została udzielona zgodnie z umową nr 40/2021/NPRCz 2.0. z 9 grudnia 2021 roku. Szczegółową wysokość otrzymanego dofinansowania obrazuje poniższa tabela:

Nazwa placówki wychowania przedszkolnego/szkoły

Przyznana kwota dotacji

Wkład własny organów

prowadzących

Całkowity koszt realizacji zadania

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

w Sztumie

12 000,00 zł

3 000,00 zł

15 000,00 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa

im. Rodziny Donimirskich w Czerninie

12 000,00 zł

3 000,00 zł

15 000,00 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa

w Gościszewie

4 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

4 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

Publiczne Przedszkole z Oddziałami

Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie

 

3 000,00 zł

 

750,00 zł

 

3 750,00 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza

w Sztumie

 

1 500,00 zł

 

375,00 zł

 

1 875,00 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole

Podstawowej w Nowej Wsi

1 500,00 zł

375,00 zł

1 875,00 zł

Zadanie dofinansowano z budżetu państwa Wartość dofinansowania: 38 000 zł

Całkowita wartość zadania: 47 500 zł