Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2022 roku

logotypy

Nazwa programu:

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości

wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”)

Nazwa zadania:

 

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Krótki opis zadania:

 

W ramach programu dokonano zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa została udzielona zgodnie z umową nr 74/2022/NPRCz 2.0. z 9 czerwca 2022 roku.

Nazwa placówki wychowania przedszkolnego/szkoły

Przyznana kwota dotacji

Wkład własny organów prowadzących

Całkowity koszt realizacji zadania

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZERNINIE

3 000,00 zł

750,00 zł

      3750,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOŚCISZEWIE

1 500,00 zł

375,00 zł

1875,00 zł

Szczegółową wysokość otrzymanego dofinansowania obrazuje poniższa tabela:

Zadanie dofinansowano z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:

4 500 zł

Całkowita wartość zadania:

5 625 zł