Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2023 roku

nprcz-belka-men-bn-ik-nck-kolor-rgb_mniejsze

 

 

Nazwa programu:

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”)

Nazwa zadania:

 

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Krótki opis zadania:

 

W ramach programu dokonano zakupu nowości wydawniczych do szkoły podstawowej i placówek wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa została udzielona zgodnie z umową nr 103/2023/NPRCZ 2.0 z dnia 26.05.2023 roku.

Szczegółową wysokość otrzymanego dofinansowania obrazuje poniższa tabela:

 

Nazwa placówki wychowania przedszkolnego/szkoły

Całkowity koszt realizacji zadania

Przyznana kwota dotacji

Wkład własny organów prowadzących

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. "KUBUSIA PUCHATKA"

3 750,00 zł

3 000,00 zł

750,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI z oddziałem przedszkolnym

1 875,00 zł

1 500,00 zł

375,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE

15 000,00 zł

12 000,00 zł

3 000,00 zł

Razem:

20 625,00 zł

16 500,00 zł

4 125,00 zł

 

 

Zadanie dofinansowano z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:

16 500 zł

Całkowita wartość zadania:

20 625 zł