Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Oby nam się lepiej żyło”

„Oby nam się lepiej żyło”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje cykl warsztatów kulinarnych w Postolinie i Koślince połączony z zakupem doposażenia zaplecza kuchennego biblioteki w Postolinie

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  14 022,67 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 8 499,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 31.12.2012