Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich Na Powiślu – Budowa Trasy Rowerowej Łączącej Zamek W Malborku Z Atrakcjami Powiatów Malborskiego, Sztumskiego, Kwidzyńskiego

„PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ SZLAKU ZAMKÓW GOTYCKICH NA POWIŚLU – BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ ZAMEK W MALBORKU Z ATRAKCJAMI POWIATÓW MALBORSKIEGO, SZTUMSKIEGO, KWIDZYŃSKIEGO”

Działanie: 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Opis zadania: Przedmiotem projektu było wytyczenie, oznakowanie i przebudowa 171,65 km trasy rowerowej (Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich) łączącej zamek w Malborku z największymi atrakcjami turystycznymi Powiśla. Przy tych atrakcjach wybudowanych zostało 16 miejsc wypoczynku i rekreacji, 2 obiekty zabytkowe zostanły zagospodarowane na cele turystyczne (powstaną w nich Punkty Informacji Turystycznej). 10 pracowników samorządowych zostanie przeszkolonych w zakresie udzielania informacji turystycznej. W projekt zaangażowanych jest 9 podmiotów. Liderem projektu jest Miasto i Gmina Sztum, a pozostałe 8 podmiotów pełni rolę partnerów.
Partnerzy  w projekcie: Gmina Dzierzgoń,  Gmina Mikołajki Pomorskie,  Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Stary Targ, Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Wiejska Malbork, Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie,  Powiślańska Organizacja Turystyczna.

 

Projekt zakłada następujące zadania:

Wytyczenie, oznakowanie, przebudowa i budowa 171,65 km trasy rowerowej łączącej największe atrakcje na Powiślu z zamkiem w Malborku. Powstał 1 nowy produkt turystyczny (Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich). Na odcinku 3,9 km prace polegały na budowie trasy, na 153,45 km - na przebudowie. Spójny system oznakowania szlaku rowerowego wskazuje na związek ze Szlakiem Zamków Gotyckich, został wprowadzony na całej trasie. Został zmieniony przebieg międzynarodowego szlaku rowerowego R1 na odcinku 10,5 km: w gminie Sztum, Stary Targ i Dzierzgoń w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa poprzez wyprowadzenie ruchu rowerowego z drogi krajowej. Projektowana trasa została połączona z istniejącym systemem tras rowerowych na Powiślu, w tym ze szlakiem rowerowym R1 i w rezultacie umożliwia turystom poruszanie się po 240-km tras rowerowych pomiędzy zamkami w Malborku, Sztumie, Kwidzynie, Gniewie i innymi atrakcjami Powiśla. Trasa biegnie po drogach gminnych i powiatowych o najmniejszym natężeniu ruchu samochodowego i po terenach leśnych.

Budowa i przebudowa 12 punktów wypoczynkowych i 4 miejsc rekreacji wzdłuż tras rowerowych Miejsca wypoczynkowe (ławostoły, kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna) powstały we wszystkich gminach.
Miejsca rekreacji bezpośrednio na projektowanej trasie rowerowej powstały w gminach Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie i Sztum. Miejsca rekreacji w stosunku do miejsc wypoczynkowych dodatkowo wyposażono w infrastrukturę rekreacyjną, np. plac zabaw dla dzieci.
Powyższe miejsca usytuowane są przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, np.: zamku w Sztumie, Wzgórzu, Zamkowym w Dzierzgoniu, zabytkowym pałacu w Waplewie Wielkim, u podnóża odrestaurowanego zamku w Przezmarku.

Przebudowa 2 obiektów turystycznych o znaczeniu kulturowym. Został wykonany remont dawnej kaplicy zamkowej w Prabutach (pełniącej funkcje muzeum kultury lokalnej). Po remoncie w całym obiekcie powstał Punkt Informacji Turystycznej, a ekspozycja została rozszerzona o wystawy regionalne. W Dzierzgoniu został przeprowadzony remont piwnic w zabytkowym obiekcie poklasztornym w celu utworzenia w nich Punktu Informacji Turystycznej.

Zostało przeprowadzone szkolenie pracowników samorządowych nt. "Profesjonalna Informacja Turystyczna".

W ramach zadania zostały opublikowane materiały promujące Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich.

 

Wartość inwestycji: 13 653 576,60 zł
Udział środków Unii Europejskiej: 9 274 271,86 zł
Termin zakończenia rzeczowego projektu: 14.12.2012 r. 
Termin zakończenia finansowego projektu: 31.12.2012 r.