Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Zespołu Szkół im. Rodziny Donimirskich i Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego „Dar Serca” poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej  i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Nazwa zadania

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Zespołu Szkół im. Rodziny Donimirskich i Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego „Dar Serca” poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej  i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Kwota dofinansowania

2.042.000,00 PLN

Całkowita wartość zadania

4.582.416,23 PLN

Opis zadania

Przebudowa czterech odcinków dróg w Czerninie wraz z chodnikami, polegająca w szczególności na: wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych, przebudowie infrastruktury technicznej (oświetleniowej, deszczowej), przebudowie skrzyżowań, wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych, wykonaniu zieleńców i nasadzeń,  wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.