Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra”

„Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Zakres projektu obejmował urządzenie terenu rekreacji: dostawę i montaż elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej fitness, elementów małej architektury oraz tablicy informacyjnej, wykonanie chodników, nawierzchni placu zabaw, naprawa i przeniesienie istniejących bujaków, wykonanie ogrodzenia, obsadzenie placu zielenią.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 103 873,97 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU: 84 450,38 zł

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 60 482,00 zł

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 30.06.2015