Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości- budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra”

„Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości- budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje budowę świetlicy wiejskiej, remont dwóch boisk sportowych – boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej, ustawienie tablic informacyjnych – 2 sztuki.

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 424 549,00 ZŁ

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU: 345 161,79 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 258 871,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 24.10.2014