Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Poznaj Polskę - 2023

logo_listwa

 

Nazwa programu:

Przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” ustanowione w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowane  dzięki udzielonemu wsparciu  finansowemu na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1770 z dnia 24.04.2023 roku.

 

Nazwa zadania:

Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”

Krótki opis zadania:

Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 49218 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 75484zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkół podstawowych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 

Lp

Nazwa szkoły

Całkowita kwota wycieczki

Wnioskowana kwota dotacji

1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE

     6 648,00 zł

              5 000,00 zł

2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE

     6 744,00 zł

                   5 000,00 zł

3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE

     9 220,00 zł

                   5 000,00 zł

4

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI

     5 273,00 zł

                  4 218,00 zł

5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE

   16 330,00 zł

                  5 000,00 zł

6

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI

     6 269,00 zł

                   5 000,00 zł

7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE

   12 500,00 zł

             10 000,00 zł

8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE

   12 500,00 zł

             10 000,00 zł

   

  75 484,00 zł

             49 218,00 zł

 

 

Zadanie dofinansowano z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:

49 218 zł

Całkowita wartość zadania:

75 484 zł

 

plakat_Poznaj_Polskę__2023_ten