Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Poznaj Polskę - edycja wiosenna 2022

Grafika przedstawiająca logotypy: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Poznaj Polskę , Polski Ład

 

Nazwa programu:

 

Przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” ustanowione w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowane  dzięki udzielonemu wsparciu  finansowemu na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/679 z dnia 07.04.2022 roku.

 

Nazwa zadania:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”

Krótki opis zadania:

 

Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 34.840,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 47.815,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkół podstawowych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 

Nazwa szkoły

Całkowita kwota wycieczki

Wnioskowana kwota dotacji

Szkoła podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

12 500,00 zł

10 000,00 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Rodziny Donimirskich

w Czerninie

6 050,00 zł

4 840,00 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Rodziny Donimirskich

w Czerninie

22 350,00 zł

15 000,00 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Im. Rodziny Donimirskich

w Czerninie

6 915,00 zł

5 000,00 zł

 

47 815,00 zł

34 840,00 zł

 

Zadanie dofinansowano z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:

34 840 zł

Całkowita wartość zadania:

47 815 zł

 

grafika przedstawiająca plakat o dofinansowaniu