Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Promowanie społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacje zajęć w czasie ferii zimowych”

„Promowanie społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacje zajęć w czasie ferii zimowych”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie zajęć w czasie ferii w świetlicach wiejskich w Gronajnach, Koślince i Sztumskiej Wsi oraz doposażenie świetlic w gry i artykuły plastyczne dla dzieci.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 15 246,51 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 8 460,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 31.12.2012