Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum

polska_flaga_i_godło

 

 Nazwa zadania

Przebudowa dróg gminnych – ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej
i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Kwota dofinansowania

2.240.771,81 PLN

Całkowita wartość zadania

4.223.731,81 PLN

Opis zadania

Przebudowa czterech odcinków dróg w Czerninie wraz z chodnikami, polegająca w szczególności na: wykonaniu robót przygotowawczych
i rozbiórkowych, przebudowie infrastruktury technicznej (oświetleniowej, deszczowej), przebudowie skrzyżowań, wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych, wykonaniu zieleńców
i nasadzeń, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pol_lad