Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin - Ramzy Małe w Gminie Sztum

                                               polska_flaga_i_godło  

 Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe
w Gminie Sztum

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Kwota dofinansowania

4.131.539,55 PLN

Całkowita wartość zadania

4.348.989,00 PLN

Opis zadania

Przebudowa drogi o długości 3,6 km łączącej dwie popegeerowskie wsie Ramzy Małe i Czernin. Po przebudowie zlikwiduje się wykluczenie komunikacyjne i poprawi dostęp mieszkańców min. do szkół, kultury, opieki zdrowotnej. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych typu MON o szer. 3m, pobocza z kruszywa łamanego, miejsc mijania się samochodów z płyt typu YOMB. Zostanie wykonany kanał technologiczny dla przyszłych sieci i oznakowanie pionowe.

 

 

                                                 pol_lad