Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

 Nazwa zadania

Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej
nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Kwota dofinansowania

58 600,00 zł

Całkowita wartość zadania

76 812,64 zł

Opis zadania

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej wraz
z modernizacją dojścia do przejścia  poprzez dostosowanie szerokości, spadków oraz zastosowanie warstwy antypoślizgowej przy rampie. Zastosowane zostaną rampy krawężnikowe zapewniające dostępność osobom niepełnosprawnym i osobom z wózkami dla dzieci. Przejście dla pieszych zostanie  oznakowane znakami poziomymi i pionowymi. Ponadto zostanie wykonane prawidłowe, dedykowane oświetlenie przejścia z
 zastosowaniem lamp LED.  Zamontowane zostaną także diody pulsacyjne, zatopione  w jezdni, informujące kierowcę o zbliżaniu się pieszego do przejścia.