Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Projekty Gminne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

 

 1. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum
 2. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)
 3. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)
 4. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe
 5. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn
 6. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum

 

 

 

 1. Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
 2. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno–zawodowa
 3. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa
 4. Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
 5. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
 6. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum
 7. „Siła Współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”
 8. " Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum”      
 9. „ Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”