Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Remont I Doposażenie Obiektów Edukacyjnych Zs W Sztumie I Zsz W Barlewiczkach W Celu Podniesienia Jakości Oferty Edukacyjnej Na Poziomie Ponadgimnazjalnym W Powiecie Sztumskim

„REMONT I DOPOSAZENIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH ZS W SZTUMIE I ZSZ W BARLEWICZKACH W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE SZTUMSKIM”

Działanie: 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

Opis zadania: Partnerem wiodącym projektu było Starostwo Powiatowe w Sztumie. Projekt zakładał remont bazy dydaktycznej ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach połączony z zakupem wyposażenia niezbędnego do uruchomienia profesjonalnego laboratorium językowego i pracowni dydaktycznej do praktycznej nauki zawodów.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 546 254,76 ZŁ
UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 232 141,04 ZŁ
TERMIN ZAKOŃCZENIA RZECZOWEGO PROJEKTU:  PAŹDZIERNIK 2011 R.