Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Rowerem po Powiślu - aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych”

„Rowerem po Powiślu - aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Opis zadania: Projekt w partnerstwie z SCK i Komendą Powiatową Policji w Sztumie.

W ramach projektu zorganizowano cykl 4 rajdów rowerowych połączonych z nauką podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Każdy rajd zakończony był ogniskiem podsumowywującym. W ramach projektu zakupiono koszulki, które zostały rozdysponowane dla uczestników rajdów oraz kaski rowerowe. Przewodnik rajdów opowiadał o walorach turystycznych, historycznych, przyrodniczych i kulturalnych mijanych zabytków i miejscowości.

 

TRASY I TERMINY ZORGANIZOWANYCH RAJDÓW:

 

1)  20 kwietnia 2013r.:

Zbiórka: Sztumskie Pole

Trasa rajdu: Sztumskie Pole, Gościszewo, Węgry, Uśnice, Biała Góra, Piekło, Sztumskie Pole - ognisko podsumowujące rajd na działce nr 143 obr. ewid. 0015 (koło placu zabaw).

 

2)  27 kwietnia 2013r.:

Zbiórka: Zajezierze,

Trasa rajdu: Zajezierze, Sztumska Wieś, Borowy Młyn, Ryjewo Przedmieście, Nowa Wieś, Postolin, Sztum, Zajezierze - ognisko podsumowujące rajd na działce nr 248/2 obr. ewid. 0018 (koło cmentarza).

 

3)  4 maja 2013r.:

Zbiórka Postolin

Trasa rajdu: Postolin, Polaszki, Michorowo, Sadułki, Ramzy Wielkie, Cygusy, Mleczewo, Górki, Czernin, Postolin - ognisko podsumowujące rajd na działce nr 120/2 obr. ewid. 0014 (koło starej szkoły).

 

4)  18 maja 2013r.:

Zbiórka: Pietrzwałd,

Trasa rajdu: Pietrzwałd, Kalwa, Jurkowice, Koślinka, Kępina, Pietrzwałd - ognisko podsumowujące rajd na działce nr 97 obr. ewid. 0013 (koło starej szkoły).

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 955,03 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 7 991,02 PLN

Maksymalne dofinansowanie do kwoty: 5 593,71 PLN

Dofinansowanie dla MiG Sztum: 5 593,71 PLN

Wkład własny MiG Sztum: 3 361,32 PLN