Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego – Fundusz Dopłat

 

 

flaga_polski_i__BGK 

 

Miasto i Gmina Sztum otrzymało finansowe wsparcie ze środków rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, polegającego na remoncie lokali mieszkalnych znajdujących się w Górkach i Koślince. 

Zgodnie z umowami zawartymi w dniu 20 lutego 2024 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem i Gminą Sztum finansowym wsparcie objęte są:

1. Lokal mieszkalny znajdujący się pod adresem: Górki 6/7, 82-400 Sztum. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 32 263,26 zł, wsparcie finansowe wyniosło 25 810,60 zł, co stanowi 80% kosztów całej inwestycji.

2. Lokal mieszkalny znajdujący się pod adresem: Koślinka 21/3, 82-400 Sztum. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 49 562,82 zł, wsparcie finansowe wyniosło 39 650,25 zł, co stanowi 80% kosztów całej inwestycji.

Łączna kwota otrzymanego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi 65 460,82 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały wyremontowane 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 109,16 m2.

 

 

flaga_polski_i_orzeł 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM BEZZWROTNEGO 
FINANSOWEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO, FUNDUSZ DOPŁAT

Remont lokali mieszkalnych znajdujących się pod adresami:  Górki 6/7, Koślinka 21/3

Dofinansowanie: 65 460,82 zł
Całkowita wartość: 81 826,08 zł