Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

SferaLab - Warsztaty dla uczniów sztumskich szkół 2022r.

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

 

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Sztum wzięli udział w warsztatach pn. SferaLab w Elbląskim Parku Technologicznym. To kolejne działanie realizowane w ramach projektu Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne. W trakcie części teoretycznej uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. czym jest ślad wodny i ile potrzeba zużyć wody, aby wyprodukować np. smartfon. Najciekawsze były jednak zajęcia empiryczne, gdzie młodzi chemicy sami wykonywali doświadczenia i mogli na własne oczy „zobaczyć CO2” oraz poznać jego właściwości. Na zakończenie przedstawiciele Politechniki Gdańskiej zachęcali, aby dalszą ścieżkę kształcenia powiązać z naukami ścisłymi i w przyszłości podjąć studnia związane np. z inżynierią środowiska. Mamy nadzieję, że udział w zajęciach dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń. W przyszłym roku kolejna grupa 120 uczniów weźmie udział w podobnych warsztatach. 

Galeria zdjęć poniżej artykułu

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

 


 

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

 

SferaLab - Workshops for school students.

In November and December 2022, primary school students from the Sztum Manicipality took part in workshops enamed SferaLab in the Elbląg Technology Park. This is one of the autivities realized as part of the „Sztum Circular Economy project - a response to contemporary climate challenges”. During the theoretical part, students learned about: what is the water footprint and how much water is needed to produce, for example, a smartphone. The most interesting, however, were the workshops, where young chemists performed experiments themselves and could "see CO2" with their own eyes and learn about its characteristics. At the end, representatives of the Gdańsk University of Technology encouraged young people to continne their further education in science, especially associated with environmental engineering. We hope that the participation in the classes provided the participants with many positive impressions. Next year another group of 120 students will take part in similar workshops.

 

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski