Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie”

„Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki wiejskiej w Postolinie wraz z dostosowaniem i doposażeniem części pomieszczeń na czytelnię.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:  83 945,22 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 32 500,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA:  25.06.2012