Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości”

Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje wykonanie utwardzonych placów manewrowych oraz remont istniejącego placu zabaw połączony z budową nowych chodników, rozbiórkę podpiwniczenia wraz z rozbiórką komina znajdującego się przy budynku świetlicy wiejskiej, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia ceglanego oraz wykonanie rekultywacji istniejącej zieleni i nasadzenie nowej, przeniesienie zabytkowego kamienia na teren przy kościele parafialnym i zagospodarowanie terenu wokół niego.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:  160 618,04ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 52 147,00ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 07.12.2012