Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Wzrost atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie”

„Wzrost atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni chodników i parkingów przed kościołem w Postolinie, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez, wykonanie alejek, ozdobnego klombu kwiatowego, drewnianej altanki oraz ławek terenowych, kosza na odpady, nasadzenie krzewów ozdobnych. Na zakończenie projektu odbył się bal karnawałowy, impreza promująca niniejszy projekt.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:  93 011,77 ZŁ

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU: 70 707,52 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 56 566,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 25.08.2013 r.