Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Pomoc prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATWELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ

NA TERENIE POWIATU SZTUMSKIEGO w 2023 r.

 

1) Starostwo Powiatowe w Sztumie

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez  adwokat Natalię Łukaszewską wyznaczoną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Dni i godziny otwarcia: 

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

- środa w godzinach od 10:00 do 14:00

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Sztumie pokój nr 16 (I piętro)

ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

 

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 267 74 44 lub elektronicznie: nppsztum@powiatsztumski.pl

 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacją Inter Vivos z siedzibą w Warszawie (ul. Kłobucka 8C/126, 02-699 Warszawa)

 

Dni i godziny otwarcia:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 11:30.

- środa w godzinach od 10:00 do 14:00.

Lokalizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy

ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń,

 

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 276-22-50 lub elektronicznie: mareksobocinski2@gmail.com

 

Usługa mediacji:

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanej przez osoby uprawnione, punktem odbywania mediacji jest punkt prowadzony przez Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie tj. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń. Nieodpłatną mediację będzie prowadzić mediator Jarosław Skowyra, wskazany przez Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie.

Kontakt: e-mail: j.skowyra@kancelariasil.pl

 

WAŻNE!
Od 16 maja 2020 r. pomoc przysługuje też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.

 

WAŻNE!

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór wniosku na stronie BIP Starostwa – https://bip.powiatsztumski.pl/  - zakładka nieodpłatna pomoc prawna. 

 

Do pobrania:

Wniosek zgłoszenie porady na odległość - plik DOC

Wniosek zgłoszenie porady na odległość - plik PDF

Lista jednostek nieopłatnego poradnictwa - plik PDF

Pliki do pobrania:

wniosek o zgloszenie porady na odleglość.pdf
Format: pdf, 188.78 kB
wniosek o zgloszenie porady na odleglość.docx
Format: docx, 23.93 kB
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.pdf
Format: pdf, 279.92 kB