Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: strona główna

Sygnały alarmowe

Słyszysz syrenę alarmową? Poznaj rodzaje sygnałów alarmowych.

Syreny alarmowe są uruchamiane wtedy, kiedy istnieje zagrożenie i należy natychmiast zawiadomić o nim mieszkańców. Może chodzić o niebezpieczeństwo związane z np. skażeniem, klęską żywiołową (powódź) lub innym wydarzeniem, które może zagrozić życiu i zdrowiu mieszkańców.
W Polsce ogłaszaniem alarmów zajmują się rządowe, powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego. Alarm ogłaszany jest nie tylko przez dźwięk syren, ale także poprzez komunikaty w mediach. 

Są trzy podstawowe rodzaje alarmów ogłaszanych przez wycie syren: o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, powietrzny i o skażeniach. 

  • Najbardziej znanym sygnałem syren alarmowych jest dźwięk ciągły trwający trzy minuty. To alarm o możliwych klęskach żywiołowych lub zagrożeniach środowiska (trzęsienia ziemi, powodzie itp.). 
  • Kolejnym sygnałem wytwarzanym przez syreny alarmowe jest "alarm powietrzny". To dźwięk z wyraźną modulacją, który trwa 3 minuty. To ostrzeżenie, że dany teren wróg może zaatakować z powietrza (bomby zrzucane przez samoloty, pociski i rakiety).
  • Ostatnim, ostrzegawczym sygnałem syren alarmowych jest "alarm o skażeniach". To dźwięk trwający 10 sekund, który jest powtarzany przez 3 minuty z krótkimi przerwami co 25-30 sekund.

Syreny alarmowe mają możliwość emitowania także komunikatów głosowych, które w sytuacji zagrożenie będą emitowane przez media. Każdy z nich musi zaczynać się od trzech słów: "Uwaga! Uwaga! Uwaga!". Po nich pojawi się komunikat zaczynający się zawsze w ten sam sposób: "ogłaszam alarm". Odwołanie alarmu odbywa się w podobny sposób. Komunikat rozpoczyna się od trzykrotnego powtórzenia  "Uwaga! Uwaga! Uwaga!", a następnie usłyszymy frazę "Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu".

Co robić, kiedy usłyszymy syrenę alarmową?

Najważniejsze, to nie wpadać w panikę! Powinniśmy natychmiast włączyć radio lub telewizję, bo tam pojawią się komunikaty o zagrożeniu, a także dalsze instrukcje, co robić. Należy sprawdzić, gdzie są inni domownicy czy osoby z naszego najbliższego otoczenia i zawiadomić ich o zagrożeniu. Trzeba podać im swoje planowane miejsce pobytu i sposób, w jaki zamierzamy się z nimi kontaktować.,

Grafika informująca o rodzajach sygnałów alarmowych
 

W załączeniu grafika w formie przeszukiwalnego dokumentu PDF.

Pliki do pobrania:

Sygnały alarmowe - rodzaje.pdf
Format: pdf, 192.11 kB